Coronavirus

Bestand

Formulier C3.2 WERKNEMER-CORONA

Bestand Downloaden
Beste medewerker,
Beste klant,

Update 04/05/2020
Heropstart activiteiten vanaf 04/05/2020: alle werkroosters werden opnieuw ingevuld van de werknemers, die wilden mee opstarten vanaf 04 mei 2020 (klanten uit deze werkroosters werden allemaal ondertussen gecontacteerd). Sommige werknemers hadden diverse redenen om de heropstart nog even uit te stellen (de schrik om besmet te worden met het Covid-19 virus, behoorden zelf tot de hoge risicogroep, ...). Voor deze werknemers wordt een geleidelijke heropstart voorzien in de loop van de maand mei 2020. De klanten van deze werknemers zullen allemaal door ons persoonlijk gecontacteerd worden.

Mise à jour 04/05/2020
Redémarrage des activités à partir du 04/05/2020: certains employés veulent travailler à nouveau à partir de début mai 2020. Certains employés avaient plusieurs raisons de reporter le redémarrage (la crainte d'être infectés par le virus Covid-19, Ils appartiennent eux-mêmes au groupe à haut risque, ...). Pour ces travailleurs, un redémarrage progressif est prévu dans le courant du mois de mai 2020. Les clients de ces employés seront tous contactés personnellement par nous.

Update 16/04/2020
Coronamaatregel (voorlopige opschorting van de activiteiten) verlengd tot 03 mei 2020. Mogelijke heropstart vanaf 03 mei 2020. Hierover zal vanaf volgende week gecommuniceerd worden met onze werknemers en klanten (sms).
Bij de eventuele heropstart zal onze onderneming voor zijn medewerkers mondmaskers, handschoenen en desinfecterende handgels (70% alcohol en dus effectief tegen het coronavirus) ter beschikkking stellen.

Mise à jour 16/04/2020
Mesure Corona (suspension temporaire des activités) prolongée jusqu'au 3 mai 2020. Redémarrage possible à partir du 3 mai 2020. Cela sera communiqué à nos employés et clients (SMS) à partir de la semaine prochaine.
Lors d'un éventuel redémarrage, notre entreprise mettra à la disposition de ses employés des masques buccaux, des gants et des poignées désinfectantes (70% d'alcool et donc efficace contre le virus corona).


Update 02/04/2020
Het formulier dat een werknemer, als hij de eerste keer tijdelijk werkloos werd moet overmaken aan zijn vakbond is hierboven beschikbaar, u kan dit downloaden. Opgelet, de eerste dag van tijdelijke werkloosheid CORONA (voor onze onderneming), dat u op dit formulier moet invullen is 23 maart 2020. Dit formulier moet maar één keer gebruikt worden en opgestuurd naar de vakbonden (niet meer bij een eventuele verlenging van de tijdelijke werkloosheid achteraf).


Update 31/03/2020
De beheerraad van de vzw Dienstencheques Landen heeft beslist om voorlopig zijn activiteiten niet opnieuw op te starten en dit tot en met 19 april 2020. Dit wil zeggen dat onze medewerkers geen enkele activiteit verrichten tot en met 19 april 2020.
Onze administratie werkt voorlopig verder, maar doet dit via telewerken (vanaf thuis). De administratie blijft voor eventuele vragen beschikbaar via de normale infokanalen (telefoon, e-mail).

Mise à jour 31/03/2020
Le conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif Dienstencheques Landen a décidé de ne pas redémarrer ses activités pour l’instant avant le 19 avril 2020. Cela signifie que nos employés n’exercent aucune activité avant le 19 avril 2020.
L’administration reste disponible pour toutes les questions via les canaux d’information normaux (téléphone et e-mail).


20/03/2020
Om de verspreiding van het coronavirus optimaal te kunnen bestrijden en het risico op besmetting voor onze medewerkers en klanten te vermijden heeft de beheerraad van de vzw Dienstencheques Landen beslist om al zijn activiteiten vanaf 23 maart 2020 tot en met 05 april 2020 volledig stop te zetten. Dit wil zeggen dat er in voormelde periode geen enkele activiteit meer zal gedaan worden door onze huishoudhulpen.
Voormelde periode van stopzetting van de activiteiten kan verlengd worden. Onze medewerkers en klanten worden hier tijdig van op de hoogte gebracht (persoonlijke sms, facebook, onze website, ...).
Consulteer onze website regelmatig, alle updates worden immers onmiddellijk online gezet.

Tijdens voormelde periode van sluiting zal de administratie van de vzw DCO Landen beschikbaar blijven voor al uw vragen.  Opgelet ons kantoor zal van 23/03/2020 t/m 05/04/2020 niet meer voor het publiek toegankelijk zijn. De administratie zal via telewerken beschikbaar blijven. Voor eventuele vragen kan u ons steeds bereiken per telefoon, e-mail, ... . Telefoneren om eventuele bijkomende inlichtingen kunnen best gebeuren in de voormiddag tussen 08:30 en 12:00 uur, dit geeft de administratie de kans om zich te organiseren.

Deze vrij drastische maatregel werd genomen omdat de gezondheid van onze medewerkers en klanten absolute voorang moet krijgen in deze moeilijke periode.

Wij hopen dan ook op jullie begrip en wensen eenieder een gezond verloop in deze crisissituatie.